ÜNNEPI BESZÉD - EGYETEMI KÖZGYŰLÉS - 2014. ÁPRILIS 24.

Tisztelt rektor úr,
Tisztelt ünnepi közgyűlés,

Azok a nagy kihívások, melyeket rektor úr a beszédében részletesen bemutatott, megjelentek és visszatükröződtek mindannyiunk napi életében és mindennapi munkájában is.

Azok az eredmények és sikerek, amelyeket rektor úr megjelenített, mindannyiunk munkájának is köszönhetőek, benne mindazoknak a szakszervezeti tagoknak, akik közöttünk vannak most is.

A gazdasági válság, amely próbára tette Európa nemzetgazdaságait, természetesen komoly kihívásokat okozott a magyar gazdaságnak és a magyar felsőoktatásnak.

Ez azt is jelentette, hogy kiélezte a kapcsolatokat a munkaadók és a munkavállalók között és országosan beszűkültek a lehetőségek az érdekegyeztetésre.

Rektor úr egyetemünk iránti elkötelezettségének köszönhetően – a szakszervezet támogatásával – sikerült megvédeni a munkahelyeinket.Köszönetemet is ki szeretném fejezni a rektor úrnak és az egyetem vezetésének azért, mert a folyton változó törvényi, gazdasági szabályozás, valamint a költségvetési zárolások ellenére az egyetemünk gazdálkodása stabil maradt, megőrizhettük kollégáinkat, meg tudtuk tartani a hallgatói létszámot – mindezt olyan környezetben, ahol a felsőoktatásban 2008 óta nem volt béremelés, egyre kevesebb a tanársegéd és egyre nagyobbak a követelmények az oktatókkal szemben!

Egy ember életében és egy szervezet életében is a fejlődéshez, a nehézségek áthidalásához, bizalmon alapuló, jó emberi kapcsolatokra van szükség.

Ez az elmúlt években rektor úr és a szakszervezetünk között megvolt és stabilan működött. Bizonyíték erre a 2013 decemberében megkötött kollektív szerződés is.

Bízom abban, hogy ez korrekt partneri kapcsolat megmarad a továbbiakban is.

Még egyszer köszönet rektor úrnak a segítőkész hozzáállásáért, melyet szakszervezetünk irányában tanúsított.

Végezetül boldog születésnapot és az elkövetkezendő évtizedekre jó egészséget kívánok unokái körében.

Megtiszteltetés volt önnel dolgozni!

Köszönöm.