A 2015. évre vonatkozó béren kívüli juttatások alakulása

Tájékoztató

a 2015. évi béren kívüli juttatásokról

A 2015. évi költségvetési törvény tervezete szerint főállású közalkalmazottaink részére bruttó 200.000 Ft/év un. Cafeteria keret biztosítható. Ezen juttatás az SZJA és EHO figyelembevételével havi 12.200 Ft/hó-értéknek felel meg. Ennek megfelelően az Egyetem vezetése a Szakszervezet és a Közalkalmazotti Tanács egyetértésével az Egyetem Kollektív Szerződésének béren kívüli juttatásokkal foglalkozó részét az alábbiak szerint módosítja:

A dolgozók döntésüknek megfelelően három juttatási csomag között választhatnak:

  1. Havi budapesti közlekedési bérlet, (jelenlegi értéke, ha a munkáltató vásárolja, 10.500 Ft/hó), és 1.700 Ft/hó értében hideg, meleg étkezéshez felhasználható Erzsébet utalvány.
  2. 8.000 Ft/hó értében hideg, meleg étkezéshez felhasználható Erzsébet utalvány, valamint 4.200 Ft/hó összeg átutalása a Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás alszámlájára.
  3. 12.200 Ft/hó összeg átutalása a Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás alszámlájára.

A választott alternatíváról dolgozóink a mellékelt nyilatkozat kitöltésével rendelkezhetnek, melyet postafordultával, de legkésőbb 2014. december 20-ig – a kari gazdasági csoportokon keresztül – a Bér- és Munkaügyi Osztálynak szíveskedjenek visszaküldeni.

Amennyiben a dolgozó az előző évtől eltérően Széchenyi Pihenőkártyát választ, kérjük a kártyaigénylő nyomtatványt is szíveskedjen kitölteni és visszaküldeni 2 példányban.

A nyilatkozat év közben nem módosítható.

A közlekedési bérleteket az egyetem központilag szerzi be és osztja szét az azt igénylő dolgozóknak. A bérletek érvényessége tárgyhó 6-tól a következő hó 5-ig tart. (Ha a bérlet ára változik, akkor az utalványban biztosított juttatás értéke is módosul összesen 12.200 Ft/hó értékre).

Az a kilépő, ill. tartós távollétét megkezdő dolgozó, aki a munkavégzés utolsó hónapjában 15 munkanapnál kevesebbet dolgozott béren kívüli juttatásra a KSZ szerint nem jogosult. Ezért az adott hónapra előre felvett bérlet ára, azaz 10.500 Ft az illetményéből levonásra.

Budapest, 2014. december 11.
Monszpart Zsolt György
kancellár

Melléklet: Tájékoztató a 2015. évi béren kívüli juttatásokról